Hva er allidrett? 

 

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud der barn i alderen 6-12 år kan få prøve ut en rekke ulike idretter i ulikt miljø. Det legges vekt på å tilrettelegge for god grunnmotorikk hos barna gjennom lek og aktiviteter som er tilpasset barnets utviklingsnivå. Allidrett kan også organiseres for ungdom 13 -19 år. Formålet med Allidrett for barn er at det skal gi barna en plattform som hjelper barna med å lage seg et aktivt liv. Barna får testet ut en rekke aktiviteter og idretter både utendørs og innendørs – hele året igjennom. Allsidige og varierte aktiviteter gir barna et fundament for å kunne delta i flere idretter senere og gir allsidig stimulanse av motoriske, fysiske, sosiale og mentale ferdigheter. I barneidrett er det utviklingsfokus som skal være driveren. For å oppnå dette må det være variasjon i aktivitetene. Aktivitetene må også skape mestring, gi trivsel og forebygge skader. 

 

Støtte for allidrett

 

Alle idrettslag kan starte med allidrett og alle idrettslag med allidrett for barn kan søke Norsk idrettforbund (NIF) om oppstarts og utviklingsstøtte. Kravet for å bli tildelt oppstartsstøtte er at idrettslaget ikke har mottatt denne støtten tidligere. Er du et idrettslag som har fått denne støtten tidligere er det kun utviklingsstøtte dere kan søke om. (OBS! Dette må ikke forveksles med spillemidler som er midler alle idrettslag kan søke om å få om de har gått til innkjøp av godkjent utstyr for sitt særforbund)

 

For å motta oppstartsstøtte eller utviklingsstøtte til allidrett, må alle kriteriene for allidrett for barn være oppfylt. Kriterier for å få støtte og godkjenning som allidrett for barn:

 

 • Allidrett for barn skal være et åpent tilbud for alle barn fra det året de fyller 6 til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag kan også starte allidrett for barn under 6 år, samt SFO-allidretter, men de er da ikke stønadsberettiget.
 • Opprettelse av allidrett for barn som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes.
 • Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan og Bestemmelser om barneidrett skal følges opp og etterleves.
 • Ansvarlig for allidretten for barn skal sørge for at alle trenere/ledere er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett - samt sørge for at de har gyldig politiattest.
 • Barna skal få prøve seg på minst tre idretter/aktiviteter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. I tillegg skal lek og fysisk aktivitet som utvikler barnas grunnmotorikk være gjennomgående i allidrettstilbudet. Kravet om tre idretter/aktiviteter gjelder ikke for barn mellom 0 og 5 år, men det må være allsidig lek.
 • Allidrett for barn skal gi et variert opplæringstilbud, i ulike miljøer, hvor aktivitetene følger årstidene.
 • Allidrett for barn skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
 • Allidretten for barn skal ha en årsplan som viser aktiviteten fordelt uke for uke for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer de er. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.
 • Aktivitetslederne i allidretten for barn bør som et minimum ha aktivitetslederkurs i barneidrett eller tilsvarende.

 

Kriterier hentet fra idrettsforbundet.no

Godkjent utstyr til allidrett for barn og ungdom:

 • Matter 
 • Tjukkas  
 • Benker  
 • Hekker/hindere 
 • Baller 
 • Mål  
 • Musikkanlegg  
 • Treningsstige  
 • Rokkeringer 
 • Balanseelementer  
   
Allidrett for barn Balanse | Koordinasjon | Lek
Kjøp
36%
12 500,-
19 608,-
3